Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου "ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ" ιδρύθηκε το 1995 και στελεχώνεται από μουσειοπαιδαγωγό και ειδικευμένο προσωπικό.

Στο πλαίσιο των δράσεών του:

  • σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα
  • σχεδιάζει ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και CD-ROM με εκπαιδευτικό περιεχόμενο
  • συμμετέχει στα Εκπαιδευτικά Πολιτιστικά Δίκτυα του Υπουργείου Πολιτισμού
  • συνεργάζεται με το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
  • συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία, με πολιτιστικούς κι εκπαιδευτικούς φορείς
  • παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση & την Πολιτιστική Δράση του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (CECA/ICOM)
  • συμμετέχει με εισηγήσεις σε μουσειοπαιδαγωγικές ημερίδες και σεμινάρια
  • οργανώνει εκδηλώσεις που απυθύνονται σε παιδιά κι εκπαιδευτικούς