Ζυμώνω, αλωνίζω και το ψωμί φουρνίζω

Θέμα: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παραγωγή σιτηρών και την παρασκευή του ψωμιού μέσα από λαογραφικές, φυσιογνωστικές και καλλιτεχνικές αναφορές.

Σκοπός: να γνωρίσουν τα παιδιά βιωματικά και με τρόπο εποπτικό και ολιστικό τη διαδικασία παραγωγής σιτηρών & παρασκευής ψωμιού καθώς και τα λαογραφικά συμφραζόμενα αυτών των ασχολιών.

Μεθοδολογία – Περιγραφή: Tα παιδιά ξεκινούν τη γνωριμία τους με τις αγροτικές ασχολίες τις σχετικές με την καλλιέργεια σιτηρών και τον αντίστοιχο εξοπλισμό στην αίθουσα τοπικής ιστορίας του μουσείου, συνεχίζουν στο αλώνι, όπου γίνεται δραματοποίηση του αλωνίσματος και λιχνίσματος, και στο μύλο. Στο πόρτεγο Κ. Φραγκούλη μέσα από ένα παιχνίδι ανακάλυψης εντοπίζουν τα σκεύη για την παρασκευή του ψωμιού. Συγχρόνως με οδηγό την  προφορική παράδοση και τη λογοτεχνία μαθαίνουν έθιμα και δοξασίες που περιβάλλουν αυτές τις ασχολίες. Το πρόγραμμα κλείνει με το ζύμωμα ψωμιού και το ψήσιμό του στον ξυλόφουρνο.

Διάρκεια: 2 ώρες

Χρόνος υλοποίησης: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος & Απρίλιος έως Ιούνιος

Σχεδιασμός (α΄ υλοποίηση: 2011): Μαίρη Μπαριτάκη

Επιστημονικός Σύμβουλος: Γιώργος Μαρκάκης (λαογράφος)