Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ» περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικές εκδόσεις και τόμους πρακτικών. Τα θέματα που καλύπτουν συνδέονται είτε με τη φυσιογνωμία του Μουσείου έχοντας ως συνδετικό κρίκο την Κρήτη στο πέρασμα των αιώνων (λαογραφία, ιστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, βοτανική, τέχνη) είτε με τους σκοπούς και τους στόχους του Μουσείου (μουσειολογία, μουσειοπαιδαγωγική κ.ά.). Υπάρχουν, όμως, σε μικρότερο αριθμό και βιβλία γενικού ενδιαφέροντος (ταξιδιωτικά, εκκλησιαστικά, περιβαλλοντικά).

Τα βιβλία είναι ταξινομημένα θεματικά και στη ράχη κάθε βιβλίου υπάρχει ο κωδικός εισαγωγής που περιγράφει το κυρίως θέμα του, ο κωδικός του συγγραφέα και, τέλος, ο ταξινομικός αριθμός. Η συλλογή περιλαμβάνει 1853 τόμους, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι και σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.