Το κρινάκι της θάλασσας επιστρέφει στις ακτές

Θέμα: εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής, που φέρνει το παιδί σε επαφή με τη φύση, το χώμα, τους σπόρους, τη διαδικασία φύτευσης και τους τρόπους διάσωσης ενός προστατευόμενου  φυτικού είδους: το προϊστορικό κρινάκι της θάλασσας, το “pancratium maritimum”, που ενδημούσε στα βόρεια παράλια της Κρήτης πριν την εξάπλωση του μαζικού τουρισμού.

Στόχοι: ο ουσιαστικός και συμβολικός εμπλουτισμός της τοπικής χλωρίδας, η φυσιογνωστική μύηση καθώς και η τόνωση της συλλογικότητας των παιδιών.

Μεθοδολογία – Περιγραφή: Τα παιδιά παρακολουθούν ένα σύντομο ηχόραμα από το οποίο αντλούν βοτανολογικές και αρχαιολογικές πληροφορίες για το φυτό. Στη συνέχεια  αναγνωρίζουν στην αυλή του Μουσείου το κρινάκι της θάλασσας στο τρέχον βλαστικό του στάδιο. Παρατηρούν τους βολβούς, τους σπόρους και αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους ασχολούμενα με όλα τα στάδια της φύτευσης ενός φυτικού είδους, λειτουργώντας ως ομάδα και όχι ως άτομα.

Διάρκεια: 1 ½ ώρα

Χρόνος υλοποίησης: όλο το χρόνο

Σχεδιασμός (α΄υλοποίηση:1999): Γιάννης Μαρκάκης, Μαίρη Μπαριτάκη

Επιστημονικός σύμβουλος: Αλεξάνδρα Τράντα (αρχαιολόγος, μουσειολόγος)

Εξωτερικός συνεργάτης: Μπάμπης Συμεωνίδης (αγρότης, βιοκαλλιεργητής)