Εκπαιδευτικά προγράμματα

Από τον εκπαιδευτικό περίπατο... στη γόνιμη και ευχάριστη εκπαιδευτική περιπέτεια!

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Μουσείο στόχο έχουν να ανακαλύψουν οι μαθητές μέσα από τις συλλογές του μουσείου τον πλούτο του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων για τη διαφύλαξη και προβολή της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης.

Τα προγράμματα άπτονται των θεματικών ενοτήτων και συλλογών του Μουσείου (λαoγραφική – φυσιογνωστική –προβιομηχανικής τεχνολογίας - καλλιτεχνική), απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και η διάρκειά τους είναι περίπου 2 ώρες.

 

Οι αρχές που διέπουν τα προγράμματα είναι:

 

  • Παιδοκεντρική παρουσίαση
  • Βιωματική προσέγγιση
  • Αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης των παιδιών
  • Ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων, της αντίληψης και της φαντασίας τους
  • Διαθεματική προσέγγιση
  • Σύνδεση με τη σχολική ύλη καθώς και με την καθημερινή ζωή

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ» έχουν παρουσιαστεί σε ημερίδες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (Ελληνικό Τμήμα ICOM) και έχουν συμπεριληφθεί σε εκδόσεις τους [«Μουσείο-Σχολείο» (Αθήνα, 2002), «Παιχνίδια Πολιτισμού: εκπαιδευτικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού» (Αθήνα,2002), «Εθνικό Σχέδιο δράσης ΥΠ.ΠΟ. για ΑμεΑ » (Αθήνα,2003) κ.ά.].