Δωρητές

Από την απαρχή της συλλογής παλαιών αντικειμένων, ο γιατρός Γιώργης Μαρκάκης έγινε αποδέκτης πολλών δωρεών, που εμπλούτισαν την προσωπική του συλλογή, η οποία με τη σειρά της έγινε η βάση για τις συλλογές του Μουσείου. Στη διάρκεια της λειτουργίας του το Μουσείο έχει δεχτεί πολλές δωρεές. Οι δωρητές διακρίνονται σε μεγάλους δωρητές, που αντικείμενά τους αποτελούν το βασικό κορμό μιας θεματικής ενότητας ή ενός ιδιαίτερου χώρου του Μουσείου αλλά και σε δωρητές που, επίσης, συνέβαλαν με μεμονωμένα αντικείμενα –ακόμη και με μαντινάδες ή τεκμήρια προφορικής πολιτιστικής κληρονομιάς- στον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου.