Ακουστική ξενάγηση

Οι συσκευές ακουστικής ξενάγησης ( διαθέσιμες σε Ελληνικά - Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά - Ρώσσικα) επιτρέπουν στον επισκέπτη να περιηγηθεί το Μουσείο με έναν προσωπικό ακουστικό οδηγό επιλέγοντας τη δική του διαδρομή στα μονοπάτια της κρητικής φύσης, τέχνης και παράδοσης. Μάλιστα, ο επισκέπτης μπορεί με τη χρήση ενός ειδικού πλήκτρου ν’ ακούσει αφηγήσεις («ανεστορήματα») προσώπων που η ζωή και η δράση τους παρουσιάζονται σε διάφορους χώρους του Μουσείου.  Έτσι, αναδεικνύεται η προστιθέμενη προσωπική αξία της μουσειακής επίσκεψης και διευκολύνεται η βιωματική προσέγγιση των εκθεμάτων και των συλλογών του Μουσείου «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ».

Η καινοτομία αυτή, ενταγμένη στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την επιστημονική καθοδήγηση της επικ. καθηγήτριας Μαρίας Οικονόμου.