Το άρωμα της Παράδοσης

Θέμα: πρόγραμμα με λαογραφικό περιεχόμενο, φυσιογνωστικές και καλλιτεχνικές αναφορές. Μια  περιήγηση στη φύση, την τέχνη και την παράδοση της Κρήτης.

Σκοπός: να βοηθήσει τα παιδιά να εξοικειωθούν με το χώρο και την έννοια του Μουσείου και να προσεγγίσουν βιωματικά την παράδοση και τις ποικίλες εκφάνσεις της.

Μεθοδολογία – Περιγραφή:

Ύστερα από μια σύντομη συμμετοχική εισαγωγή στις συλλογές του Μουσείου

επισκεπτόμαστε χώρους επιλεγμένους για δραστηριότητες και παιχνίδια:

  • Κρητικό σπίτι (αγροτικό και αστικό / διάλογος, παιχνίδι ανακάλυψης)
  • Αρωματικά φυτά (εξωτερική εμφάνιση - ιδιότητες – χρηστικότητα / ενεργοποίηση αισθήσεων, δραματοποίηση)
  • Ξυλόγλυπτο έκθεμα «Δεντρό» / «Γυναίκα της Κρήτης» (γνωριμία με θέματα από την ιστορία – παράδοση της Κρήτης / παιχνίδι αφής)
  • Παλιό σχολειό (εποπτικό υλικό, πρακτικές διδασκαλίας αρχές 20ού αι. – 1970)

Διάρκεια: 2 ώρες

Χρόνος υλοποίησης: όλο το έτος

Σχεδιασμός (α΄υλοποίηση: 1995): Γιάννης Μαρκάκης, Γιώργος Μαρκάκης, Όλγα Μπερδιάκη, Μαίρη Μπαριτάκη, Βαρδής Φραγκιαδάκης

Επιστημονικός Σύμβουλος:  Γιώργος Μαρκάκης (λαογράφος)