Άκου μια ιστορία

Θέμα: τοπική προφορική ιστορία, λαϊκή παράδοση, μαντινάδα.

Στόχοι: η επαφή με μορφές της προφορικής παράδοσης, η αναγνώριση του ρόλου της στην καθημερινή μας ζωή, η ενδυνάμωση της συλλογικής μνήμης των παιδιών, η σύνδεση της νέας γενιάς με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας μέσα από τον προφορικό λόγο.

Μεθοδολογία – Περιγραφή: Στη διάρκεια του προγράμματος αξιοποιείται το ψηφιακό αρχείο προφορικής παράδοσης του Μουσείου. Με οδηγό ειδικά σχεδιασμένο φυλλάδιο τα παιδιά κατανοούν την έννοια του άυλου πολιτισμού, ενώ με διαφοροποιημένες ανάλογα με την τάξη δραστηριότητες προσεγγίζουν μορφές της προφορικής παράδοσης. Στη συνέχεια, επισκέπτονται χώρους του Μουσείου που ο λαϊκός λόγος  τους δίνει ταυτότητα και τους ορίζει. Συγχρόνως, ενθαρρύνονται να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες ή να τραγουδήσουν μαντινάδες. Τέλος, παίζουν το ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι «ΜΑΝΤΙΝΑΔΟΛΟΓΗΜΑΤΑ».

Διάρκεια: 1 ½ ώρα

Χρόνος υλοποίησης: όλο το χρόνο

Σχεδιασμός (α΄υλοποίηση: 2008): Μαίρη Μπαριτάκη,  Γιάννης Μαρκάκης

Εξωτερικοί συνεργάτες: Γιάννης Ασπιρτάκης (εφαρμογές πολυμέσων), Γιώργος Αδαμίδης (μουσειολόγος), Δημήτρης Κουτσελάκης (εκπαιδευτικός)

Επιστημονικοί Σύμβουλοι: Αντώνης Σανουδάκης (ιστορικός, ερευνητής), Στέλιος Πελασγός (αφηγητής, δρ. παιδαγωγικής)