Τελευταία Νέα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΕΚΔΔ
Οκτ 17, 2006
Ο διευθυντής του Μουσείου "ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ", Γιάννης Μαρκάκης, συμμετείχε ως επιμορφωτής στο σεμινάριο που οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στο Ηράκλειο στις 16-20 Οκτωβρίου 2006. Το σεμινάριο με τίτλο "Δημόσια Διοίκηση & Πολιτιστική Διαχείριση" απευθυνόταν σε στελέχη δημόσιων πολιτιστικών κι εκπαιδευτικών φορέων. Ο διευθυντής του Μουσείου ανέπτυξε σε ενότητες το θέμα "Το Μουσείο ως φορέας οργάνωσης πολιτιστικών γεγονότων & υλοποίησης ευρωπαικών προγραμμάτων".