Τελευταία Νέα
Προκηρύξεις πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού
Νοέ 30, 2007
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ», στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ηλεκτρονικών πολύγλωσσων εκδόσεων και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων από το Σύλλογο Φίλων Μουσείου Παραδοσιακής Ζώης Κρήτης Λυχνοστάτης», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους ανακοινώνει τις παρακάτω προκηρύξεις πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού