Χρώματα - καμώματα

Θέμα: το δίπολο χρώμα – φύση, το οποίο διερευνάται από διάφορες οπτικές (φυσικό περιβάλλον, σχέση χρωμάτων - ήχων, φυτικές βαφές).

Στόχοι: να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη σχέση των χρωμάτων με τη φύση, να εκφραστούν μέσα απ’ αυτά και να ανακαλύψουν τις παραδοσιακές φυτικές βαφές.

Μεθοδολογία – Περιγραφή: Στο περιβόλι του Μουσείου τα παιδιά συμμετέχουν στην εξέλιξη ενός παραμυθιού και ανακαλύπτουν τη φύση ως πηγή των χρωμάτων. Μέσα από τη δραματοποίηση και το παιχνίδι βοηθούν στη λύση ενός γρίφου, που τους οδηγεί στο εργαστήριο φυτικών βαφών του Μουσείου. Εκεί, με τη συνδρομή σύντομης ταινίας - ντοκιμαντέρ οι μικροί επισκέπτες έρχονται σε επαφή με τη διαδικασία των παραδοσιακών φυτικών βαφών. Τέλος, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μουσείου με μια πρωτότυπη ζωγραφική δραστηριότητα τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους έργα.

Διάρκεια: 1 ½ ώρα

Χρόνος υλοποίησης: Απρίλιος - Μάιος

Σχεδιασμός (α΄υλοποίηση: 2006): Μαίρη Μπαριτάκη,  Χρυσούλα Χαλαμπαλάκη

Επιστημονικός Σύμβουλος: Ελένη Ανηψητάκη – Δαουράκη (λαογράφος), Μανόλης Φραγκιαδάκης (ζωγράφος)