"Σε μια ρώγα από σταφύλι..."

Θέμα: ο πολιτισμός του αμπελιού μέσα από φυσιογνωστικές και λαογραφικές αναφορές.

Στόχοι: να γνωρίσουν τα παιδιά το σταφύλι, τα προϊόντα του και τη διατροφική τους αξία , τις αμπελουργικές εργασίες, να αντιληφθούν τα λαογραφικά συμφραζόμενα που συνοδεύουν το αμπέλι , να βιώσουν μια παραδοσιακή ασχολία.

Μεθοδολογία – Περιγραφή: με διάλογο και παιχνίδι τα παιδιά ανακαλούν γνώσεις για το σταφύλι και τα προϊόντα του και αντιλαμβάνονται τον κόπο που απαιτεί η καλλιέργειά του (παραδοσιακές αμπελουργικές εργασίες). Συγχρόνως, και με αξιοποίηση επιλεγμένων αποσπασμάτων από το αρχείο προφορικής παράδοσης του Μουσείου προσεγγίζουν λαογραφικά συμφραζόμενα που συνδέονται με το αμπέλι. Μετά τη συμμετοχή της νόησης επιχειρείται η συμμετοχή των αισθήσεων: η όραση, η όσφρηση, η αφή, ακόμη και η γεύση ενεργοποιούνται από τα παιδιά, για να αναγνωρίσουν προϊόντα του αμπελιού. Κατόπιν, οι μαθητές επισκέπτονται το περιβόλι του Μουσείου με τις κληματαριές, τρυγούν σταφύλια και στη συνέχεια τα πατάνε στο πατητήρι. Στο τέλος, με ευχάριστο τρόπο αξιολογούν τις γνώσεις τους παίζοντας το ψηφιακό παιχνίδι «Από το αμπέλι στο βαρέλι».

Διάρκεια: 1 ½ ώρα

Χρόνος υλοποίησης: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος

Σχεδιασμός (α’ υλοποίηση 2003): Μαίρη Μπαριτάκη,  Γιάννης Μαρκάκης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Γιώργος Μαρκάκης