Μάθε τέχνη κι άστηνε

Θέμα: οι παραδοσιακές ασχολίες κι επαγγέλματα κατά την προβιομηχανική εποχή στην Κρήτη

Σκοπός: να γνωρίσουν τα παιδιά τα  παραδοσιακά επαγγέλματα ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και να συσχετίσουν την ύπαρξη και τον τρόπο άσκησής τους με τις εκάστοτε συνθήκες ζωής.

Μεθοδολογία – Περιγραφή: Παρατηρώντας τα εργαστήρια παραδοσιακών ασχολιών του μουσείου και μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες τα παιδιά συλλέγουν υλικό κι εμπειρίες που θα τα βοηθήσει να συνθέσουν το καλειδοσκόπιο της επαγγελματικής ζωής στην προβιομηχανική Κρήτη.

Διάρκεια: 1 ½ ώρα

Χρόνος υλοποίησης: όλο το χρόνο

Σχεδιασμός (α΄υλοποίηση: 2011): Μαίρη Μπαριτάκη